Tredje mekplatsen

Välkommen till

Valla Gård Friluftsmuseet Gamla Linköping museet@odalmannensmuseum.com

Tredje mekplatsen!

Här började vi i skräpboden!

Vår utbyggnad till en tredje mekplats tar åter fart och ska bli klar under våren.

Under hösten 2016 rensades utrymmet upp och förbereddes för gjutning.

 

 

Vi tackar alla som bidrar med värdefull hjälp för att vi ska kunna genomföra vår budgetombyggnad.

  • Föreningens medlemmar
  • Linköpings Träförädlingen
  • Vårdsberg Bygg & Betong
  • XL Bygg
  • Bygg Om Service AB
  • Målerifixarna
  • e-klimat
  • El Lars-Erik Sjödahl

 

 

Golvet är gjutet. Ytterväggar isolerade och snart är även taket isolerat. Batterirum håller på att flyttas.

 

Och snart kan vi riva väggen till befintlig verkstad. Göte o Bengt håller på med någon förberedelse av något slag medan Pelle och LG hjälps åt att isolera

Det går framåt!

Väggen riven mellan befintliga verkstaden och nya mekplatsen. Nu pågår bygg och mek i samma utrymme

Invigning av Tredje Mekplatsen

 

Ordföranden tackade alla medlemmar som gjort det möjligt att genomföra denna ombyggnad.

 

Bengt en av de mest aktiva och pådrivande i detta projekt invigde mekplatsen.

 

Efter lite mingel och en skål för Föreingen Odalmannens Museum och dess medlemmar, blev det smörgås och kaffe i grannfastigheten.