Hitta hit

Vägbeskrivning


Odalmannens Museum ligger ca 2 km väster om Linköpings centrum vid Valla Gård. Det är lättillgängligt med egen bil eller buss från såväl stadskärnan som från flera större vägar, till exempel E4.


Från E4 finns skyltning "Gamla Linköping"  innan avfart 111 (tredje avfarten om du kommer norrifrån, första avfarten om du kommer söderifrån). Efter att ha kört av i avfart 111 följer du vägen in mot Linköping i ytterligare några kilometer, tills du kommer till Vallarondellen.


Kommer du med bil från centrum kör du Drottninggatan/Malmslättsvägen till Vallarondellen och mot Valla Gård.


Sväng av i stora rondellen mot VALLA GÅRD och du kommer in på Stratomtavägen, kör ca 500 och efter en 90 graders högersväng parkera på lämplig parkeringsplats. 


Vallarondellen

Odalmannens

Museum

Museet

Besöksadress: Stratomtavägen 11c

Parkeringsbiljett


Nya parkeringsbestämmelser gäller för parkeringen.


Tänk på att betala avgift för platsen.