Hem

Senaste nytt!


Årsmöte hölls 7 mars


Rekordmånga kom till mötet trots halka och snöoväder.


På fliken "Just nu" och "2023" finns mera information och bilder. Lördag den 10 juni kommer vi tillsammans med Gamla Linköping genomföra Odalmannens dag med invigning och visning av våra mjölkutställningar, traktorparad och mycket mera. Efterhand programmet blir klart kommer vi skriva om det här och på vår Facebooks sida. 


Alla Tiders Mjölk

Med gemensamma krafter har Friluftsmuseet och Föreningen Odalmannen lyckas att få första delen av mjölkutställningen klar. 

I stora utställningshallen håller vi på med att iordningställa autentiska mjölkrum för 50-tal och 70-tal och påbörjat en montering av en komplett rörmjölkning.

Bli medlem du också.

Stöd vår verksamhet genom att vara medlem. 

Genom att stödja oss med ditt medlemskap ger det oss möjlighet att utveckla, underhålla och sköta museets föremål för framtidens besökare.

Betala gärna i första hand med swich 123 107 31 05

eller Bankgiro 5149-8376  (ange telnr och namn)  

Årsavgift 200 kr

Utöver Odalmannens museum finns på Valla området Vagnsmuseum,Järnvägsmuseum, tekniska verkens museum och mycket mera.

Uppdaterad   2023 03 24


Besök Odalmannens museum


Ta med familjen och vänner och upplev lantbrukets utveckling på nära håll.


Gamla minnen dyker gärna upp när man ser saker från en svunnen tid. Det är även viktigt för våra barn att ha kunskap om vår gemensamma historia.


Öppettiderna hittar du på fliken Öppet


Klicka gärna kring på vår hemsida. Tänk på att det finns mycket mera på museet att titta på, än vad vi lagt ut på hemsidan.

Har Du särskilt intresse ...


att vara med att bevara och utveckla de fantastiska samlingarna som finns i museet.  Kontakta någon i styrelsen. Vi samlas varje tisdag mellan 09.00 och 12.00 för att vårda och iordningställa maskinerna.


Odalmannens Lantbruksmuseum är en ideell förening med syfte att bevara och levandegöra kunskaper om lantbrukets historia.


Kontakta Friluftsmuseet Gamla Linköping för mera information Tel  013-12 11 10

mejladress: gamlalinkoping@linkoping.se