Verksamhet

Odalmannens Lantbruksmuseum är en ideell förening som ser till att vårda och sköta museets samlingar. Museet är skänkt av Odal Maskin AB till Stiftelsen för G:a Linköping, som i dag äger det mesta av museets föremål och byggnader. Föreningen äger själva ett fåtal föremål och några föremål är disponerade  från privatpersoner för museets räkning.  Under fliken”Ett museum kommer till” finns mera att läsa om museets tillkomst.

Varje tisdag förmiddag utom under jul och semestertiden samlas medlemmarana vid museet för att vårda inventarierna och traktorerna och för att utbyta erfarenheter.


Alla medlemmar är välkomnna. Dessutom gör vi ibland studiebesök på andra museer, och aktiviteter för att få nya idéer och inspiraration

Olika arangemang

VM plöjning 2011

Parad

Vid VM plöjning Lindevad fanns denna Munktell traktor från 1913. Detta är en riktig raritet och kommer från Bolider - Munktell museèt i Eskilstuna


Här är några av Odalmannens Museums grabbar som visade några veteran traktorer vid WM plöjningarna på Lindevad Säteri.


I ordning från vänster:

Sten Aldenrud, Göte Andersson, L G Elgstrand, Karl Einar Johansson och Sven Wiktander