2014

Årsmöte 2014


Tisdagen den 24 mars 2015 höll föreningen årsmöte. Till ny ledamot valdes Christer Drott. Efter förhandlingarna höll Staffan Danielsson föredrag om aktuella politiska frågor