Tredje mekplatsen

Tredje mekplatsen!

Här började vi i skräpboden!

Vår utbyggnad till en tredje mekplats startade under hösten 2016 med att rensa utrymmet och förbereda för gjutning, ett år senare var det klart.Vi tackar alla som bidragit med värdefull hjälp så att vi ska kunna genomföra vår budgetombyggnad.

Föreningens medlemmar

Linköpings Träförädlingen

Vårdsberg Bygg & Betong

XL Bygg

Bygg Om Service AB

Målerifixarna

E-klimat

Färgservice

El Lars-Erik Sjödahl

TBM, Tornby Byggmaskiner i Linköping ABGolvet är gjutet. Ytterväggar isolerade och snart är även taket isolerat. Batterirum håller på att flyttas.


Och snart kan vi riva väggen till befintlig verkstad. Göte o Bengt håller på med någon förberedelse av något slag medan Pelle och LG hjälps åt att isolera

Det går framåt!

Väggen riven mellan befintliga verkstaden och nya mekplatsen. Nu pågår bygg och mek i samma utrymme

Invigning av Tredje Mekplatsen  


Ordföranden tackade alla medlemmar som gjort det möjligt att genomföra denna ombyggnad. 


Bengt en av de mest aktiva och pådrivande i detta projekt invigde mekplatsen.


Efter lite mingel och en skål för Föreingen Odalmannens  Museum och dess medlemmar, blev det smörgås och kaffe i grannfastigheten.