2014

Välkommen till

   Valla Gård     Friluftsmuseet Gamla Linköping                 museet@odalmannensmuseum.com

Årsmöte 2014


Tisdagen den 24 mars 2015 höll föreningen årsmöte. Till ny ledamot valdes Christer Drott. Efter förhandlingarna höll Staffan Danielsson föredrag om aktuella politiska frågor