2022

Denna sida skildrar mest vad som hänt senast och händer i närtid, för medlemmarna i föreningen Odalmannens Museum       

2022 

Äntligen har vi kunna starta upp våra tisdagsträffar


Fortsätter med underhåll av museets föremål och iordningsställande av mjölkrum som ska skildra två miljöer från 50- och 70 talet

Ett lyckat Årsmöte


Stort antal deltagare och ett innehållsrikt mötesprogram.


Ser fram mot ett nytt spännande år med förhoppning att slippa begränsningar med pandemier närmaste tiden. Föreningen har mycket aktiviteter att utföra närmaste tiden.